شناخت انواع دستگاه های تنفسی

شناخت انواع دستگاه های تنفسی

شناخت انواع دستگاههای تنفسی ( فشار مثبت و منفی )

۱-۱ – دستگاه تنفسی فنزی ( فشار مثبت )

فنری نام و کارخانه سازنده فرانسوی است .  این دستگاه با مدل Air 5000  با سیلندر تک یا دو قلو با هوای فشرده می‌باشد . استفاده کننده قادر است که

هوای مورد نیاز خود را از یک یا دو سیلندر توسط شیر دهنده هوا تأمین نماید ؛ به این طریق که فشار هوای داخل سیلندر توسط فشار شکن مرحله اول به

فشار متوسط تبدیل شده، سپس این فشار بوسیله شیردهنده هوا مجدداً کاهش یافته و وارد ماسک صورت می‌شود . این دستگاه فشار مثبت می باشد

بدین معنا که همواره فشار داخل ماسک به اندازه بسیار ناچیز از فشار محیط بیشتر است.

اجزاء و متعلقات دستگاه :

۱- پشتی و بندها :

الف ـ سوراخ بزرگی درمرکز آن وجود دارد که از تعریق بیش از اندازه بدن جلوگیری می‌کند.
ب ـ دستگیره‌های حمل و نیز سه روزنه به منظور استفاده از طناب راهنما در محیط عملیاتی در آن تعبیه شده است .
ج ـ حفاظ فشار سنج و محل استقرار شیردهنی به بندهای شانه متصل هستند  .
د ـ دو نوار شب نما یا منعکس کننده نور در قسمت جلویی  بندهای شانه الصاق شده است  .

۲ – فشار شکن :

فشار شکن به پشتی متصل می‌باشد و قابلیت اتصال به انواع سیلندرهای استاندارد اروپا با شیـرهـای گونـاگون را دارد ؛ از ایـن دستــگاه می‌تــوان از دو

سیلنــدر بــا اضافه کردن یک شیر دوطرفه منی فولد بین دو سیلندر به فشار شکن متصل نمود .

فشارشکن جهت خروج فشـار متوسـط ۶ الی ۷ بار تنظیم شده است . اگر به دلایلی فشار متوسط بعد از فشار شکن به ۱۲ بار برسد یک شیر ایمنی به طور

اتوماتیک فشار اضافی را به محیط اطراف تخلیه می‌کند .

قسمت‌های مختلف فشار شکن :

۱- به یک لوله فشار متوسط که خود به شیر دهنده هوا متصل می‌باشد .
۲- به لوله دو جداره که خود به فشا رسنج و سوت خبر متصل می‌باشد .
۳- یک خروجی کمکی فشار متوسط روی فشار شکن است که می تواند در موارد اضطراری با تجهیزات ذیل عمل کنند. .
الف ـ یک ماسک کمکی با شیر دهنی  .
ب ـ یک لوله ارتباطی خطی فشار متوسط In Line   ارتباط برقرار نماید .
ج ـ می‌توان دستگاهی را به فشار شکن متصل نمود که مانند قلیان هوای خیلی خشک را مربوط نماید .

۳- شیر دهنده هوا Demand  vxlve

شیر دهنده هوا تنها در مواقع اتصال به ماسک ، فشار متوسط را به فشار قابل تنفس تقلیل داده و جریان هوا را به فرد مصرف کننده می‌رساند . این امر باعث می‌گردد که استفاده کننده تا حد امکان بدون استفاده از هوای داخل سیلندر به محیط عملیاتی نزدیک گردد .

وجود سیستم By   Passvavle    دکمه قرمز رنگ، استفاده کننده را قادر می‌سازد که از اتصال شیردهنده هوا به ماسک کاملاً اطمینان حاصل کند . ضمن

اینکه یک فشار مثبت ناچیز معادل ۳ میلی بار علاوه بر فشار یک بار را بطور اتوماتیک ایجاد می‌کند .

استفاده کننده شیردهنده هوا را فقط درحالتی می‌تواند از ماسک جدا نماید که بطور عمد و آگاهانه با دو دست خود بطور همزمان چهار دکمه تعبیه شده

روی دهنی را فشار دهد و جدا کند . همزمان با انجام اینکار جریان هوا بطور اتوماتیک قطع خواهد شد .

در صورت باز بودن شیر سیلندر هیچگونه هوا از شیر دهنده هوا خارج نخواهد شد ، مگر اینکه شیر دهنده هوا به ماسک متصل گردد .

۵-۲- دستگاه های تنفسی فشار منفی :

الف ـ دستگاه تنفسی دراگر   (PA34/1600 )

این دستگاه ساخت کارخانه در اگر آلمان بصورت فشار منفی است و با استفاده از یک  منی فولد از دو سیلندر در ظرفیت ۴ لیتری با فشار شارژ ۲۰۰ بار

دارای ۱۶۰۰ لیتر هوا می باشد. در دو مرحله فشار تقلیل پیدا کرده و به ماسک صورت می رسد  .کار مفیدی برابر با ۳۰ دقیقه دارد و در۵۰  اتمسفر سوت

خبرآن به صدا در می آید.

ب ـ دستگاه تنفسی دراگر (PA54I/1800  )

ساخت کارخانه دراگر آلمان و فشار منفی است با سیلندر ۶ لیتری ۳۰۰ بار فشار شارژ  و ۱۸۰۰ لیتر هوا، دارای فشار شکن دومرحله ای است. کار مفیدی

برابر با ۳۵ دقیقه و در ۶۵ اتمسفر  سوت خبرآن به صدا در می آید.